My WordPress Blog

Schilderkunst

Schilderen is een grote passie van mij. Ik schilder voornamelijk met olieverf op canvas, vrij werk maar ook in opdracht. Elk schilderij vertelt een verhaal en daarvoor gebruik ik symbolen. Bij de speciale opdrachten worden ook persoonlijke symbolen gebruikt.

Het getal in de Schepping

                                          Uitleg over het getal in de Schepping.

1 = Kracht
Hierbij vroeg ik mij af wat de grootste Kracht op Aarde is. Dat is de zwaartekracht. Een eruptie van de Aarde trotseert deze zwaartekracht dan is er nog de kracht van het water, geweldig in bevroren vorm. De kracht van lucht wordt verbeeld door de luchtrooster hoofden, de wind waait haar  rokje omhoog en geeft de zeepbel volume. De warme lucht van de vulkaan houdt de zeepbel omhoog en de as wordt de lucht in geblazen. Deze vulkaan heeft de vorm van twee borsten, een symbool voor de kracht van moeder-kind verbinding. Een krachtige man houdt de vrouw in balans en JA is het krachtigste woord in de Schepping.

2 = Schepping 
Veel leven ontstaat vanuit een ei. Er zijn twee soorten nl. het mannelijke of het vrouwelijke. Zij houden elkaar in balans, zijn Yin en Yang. De man als actief en de vrouw als passief. De magneten staan voor de aantrekkingskracht tussen man en vrouw. In de gouden weegschaal, het symbool voor goed en kwaad, liggen een pasgeboren jongetje en meisje ter continuering van het leven. Ze liggen in het licht van de regenboog, een Schepping van water en licht en tevens een symbool van hoop en bescherming door de Goden. De regenboog verbeeldt in dit schilderij de scheiding tussen dag en nacht.

3 = Licht
Op een plek in het heelal ontstaat uit ‘het oog van God’ het Licht. Twee stralenbundels die weer samen komen en zo een driehoekige poort van Licht creëren. Het hart als symbool voor de Liefde (Jesus de Godszoon) en de Bliksem als symbool voor de Waarheid (Imanuël de mensenzoon). Door deze Lichtpoort wordt de mens ‘geboren’ als drager van het Licht. Hun hoofden zijn lampjes, die kunnen aan en uit en worden soms vervangen (nieuwe incarnatie).De drie eenheid zien we veel terug op Aarde denk maar aan Lichaam, Ziel,  Geest; Handelen, Denken, Voelen ; de drie dimensies, lengte, breedte, hoogte ; de drie tijden , verleden, heden, toekomst

4 = Natuur
Dit schilderij komt nog

5 = Liefde
Liefde tilt je op en geeft je vleugels. Je voelt je in het begin als een groen blaadje. Alle vijf de zintuigen staan op scherp. Ogen zien alles door een rose gloed. De vlinders hebben er  zelfs rode oortjes van gekregen. De neus ruikt alles en de vurige tongen symboliseren niet alleen de liefde maar ook de jaloezie. De dobbelsteen omdat de Liefde altijd een gokje waard is.

6 = Macht
Omdat man en vrouw de basis in mijn werk is gaat macht over de man-vrouw relatie. De man draagt een cape zoals vele superhelden dat doen. In zijn hand een scepter en op zijn hoofd een bijenkorf edoch het hoofd van de bijenkorf is de bijen koningin. Het bijbelse verhaal van de verboden vrucht is hierin ook verwerkt. De appel ligt als een bom in haar hand en de slang kan haast niet wacht. Beide dragen ze een Mala die bestaat uit 108 kralen, 108:6= 18 is de leeftijd waarop je geacht wordt volwassen te zijn. Dat geeft macht aan jezelf. In het aardse rijk vinden we de zes terug in de structuur van de kristallen Kwarts en Kwartszand, Ook bij de zeshoekige honingraat van de bijen, evenals bij de indeling van de tijd en de cirkels. Het geheim van de veelvormige sneeuwvlokken is het getal zes. Het water kristalliseert zich in zeshoekig (hexagonaal) systeem. Wat een enorme macht  bevindt zich in een lawine of ijsberg! 666 is ook het getal van het beest. Op de zesster staan machtige dieren, de Leeuw, de Stier, De Adelaar en de Ram.

7 = de Wil
Zeven is het heilige getal. Imanuël de mensenzoon(ook wel de heilige geest genoemd) keert vanuit het Licht terug naar de Aarde. Daarom is overal de zevendeling te vinden, waar Gods Wil tot uitdrukking komt. Het symbool voor de zeven is de Zevenster. Ter vermelding is het scheppen van de zeven dagen, de zeven treden of niveaus in het Geestelijke Rijk. Op veel punten in de openbaring van Johannes, het boek met de zeven zegels, is het getal zeven te vinden. Zeven werelddelen (1,4) Zeven sterren in de hand van de Mensenzoon = de zeven engelen die de hoeders van de werelddelen zijn (1,16) Zeven fakkels voor de troon, de zeven geesten van God = de zeven Aardengelen.  Zeven bazuinen = zeven engelen met bazuinen, die het laatste  oordeel namens de Mensenzoon voltrekken (8,2) Op de Aarde hebben we zeven grondtonen = toonladder; de zeven regenboogkleuren. Het heilige getal zeven speelt binnen het volksgeloof en gebruiken ook een grote rol. Het is ook voor het eindigen van het Aardse leven van belang. Om de zeven jaar zijn alle menselijke cellen geheel vernieuwd. En een engeltje neemt de Aarde onder haar hoede.

8= Geest
Vader-Moedergod als oerbron. Uit de nautilus schelp (staat voor de Fibonacci reeks) ontspringt het levenswater waaruit bubbeltjes zich afscheiden. In deze bubbeltjes wordt de zielsvonk ontstoken door de vlammende hand van de man.  Tussen de benen van dit goddelijk wezen hangt het goddelijk DNA en om de knieën het lemniscaat (eeuwige beweging).  Het Licht uit het hart (=liefde) van de moeder en uit het hoofd (=verstand) van de vader, vergezelt de zielen, die dalen door het wolkendek, naar haar of zijn bestemming, klaar voor een nieuwe ervaring. Links vliegt een adelaar (symbool als boodschapper tussen de Aarde en de goddelijke werelden) met gouden handenvleugels die de uitgedoofde zielen liefdevol opvangt.

9 = Geloven
Er wordt een nieuwe blanco ziel uit het Licht geboren. Er staat altijd iemand klaar om hem of haar op te vangen. Aan de handen hangen de symbolen van de negen grote wereldse geloven.  Zij willen allemaal deze ziel inklaren. Zodra dit gebeurt komen ze in de woelige water van het geloof terecht.

Spirituele thema’s

 

Portretten

Vrij werk 

Muurschilderingen (acrylverf)